Van de bestuurstafel

Geschreven op 01-05-2020

Een berichtje van de bestuurstafel. Op 22 februari is er een algemene vergadering geweest waar de voorzitter en een lid zich niet herkiesbaar stelde.

Na deze bijeenkomst bleven de achtergebleven bestuursleden zitting houden in het bestuur. Statutair is dit 1 lid te weinig en werd afgesproken dat er binnen 3 maanden een extra algemene vergadering uitgeschreven zou worden. De datum voor deze vergadering zou dan precies midden in de periode van de Avondvierdaagse komen te liggen. Binnen het bestuur is toen afgesproken deze extra algemene ledenvergadering te houden op 6 juni 2020.

Tijdens de algemene vergadering van februari is een oproep gedaan om vrijwilligers te werven voor de diverse commissies en een oproep voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Het bestuur is op dit moment bezig met het schrijven van een functieprofiel voor de voorzitter SGWB en ook voor vrijwilligers binnen de commissies. Mocht u zich als vrijwilliger voor een commissies willen aanmelden of iemand weten voor voorzitter neem gerust contact op met ons.

En toen kwam de corona crisis en werd alles anders.

Als bestuur hebben we toen een crisisteam samengesteld en overleg gehad over hoe het verder moest met de Avondvierdaagse 2020 en de diverse wandeltochten. Al snel hebben we de beslissing genomen om voor 2020 alle Avondvierdaagse te annuleren. Dit in navolging van de algemene landelijk richtlijnen van de overheid en RIVM.

De wandeltochten hebben we in eerste instantie tot 1 juni moeten annuleren en sinds 21 april is duidelijk dat alle tochten tot 1 september 2020 geen doorgang kunnen hebben.

Alle vrijwilligers en organisatie die zo druk zijn geweest met het organiseren van de tochten willen wij vanaf deze kant hartelijk bedanken voor alle energie die in de voorbereidingen zijn gestoken.

Wij wensen en hopen dat alle afgelaste tochten in 2021 wel weer door kunnen gaan. Graag rekenen we dan ook weer op jullie bereidwilligheid en inzet in de voorbereidingen. Ook ons gaat het aan het hart dat de vele deelnemers aan zowel de wandeltochten maar juist ook de Avondvierdaagsen nu niet hebben kunnen deelnemen aan deze mooie evenementen.

Zoals ik bovenstaand al schreef wilde wij op 6 juni de extra algemene vergadering uitschrijven, maar gezien de nieuwe maatregelen vanuit de overheid kan deze extra algemene vergadering niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij gaan wij ons dan ook beraden hoe wij dit wel kunnen gaan oplossen.

Sylvia Lambers

waarnemend voorzitter SGWB