Van de Voorzitter jaarafsluiting.

Geschreven op 21-12-2020

Beste wandelvriendin en vriend, beste Soppers,

Heel gebruikelijk is dat we aan het eind van het jaar terugkijken op het afgelopen jaar.

KIJK voor achteruit Page 2

Het Jaar 2020.

Wij Samen Op Pad hadden grootse plannen. Naast een volle agenda hadden we de 15e jaargang van Sagambiara-Walk op de agenda staan.

We wilden dat laatste zeker vieren, maar corona gooide roet in het eten, zoals ook voor de meeste groepswandelingen. Ook moesten we het persoonlijk overhandigen van de verworven gelden voor onze goede doelen schrappen en hebben we dat digitaal gedaan.

Nadat het groepswandelen, na de laatste tocht op 11 maart, stopte door de corona maatregelen hebben velen van onze organisatie niet echt stil gezeten.

Denk in de eerste plaats maar eens aan het uitbrengen van de vele Soppertjes. Door z’n aantal meer dan 1 gemiddeld per maand. Het uitbrengen van Het Soppertje is in deze tijd met beperkt sociaal contact van cruciaal belang. De reacties zijn zeer positief en er ontstaat ook interactie.

In de periode tussen de eerste en tweede corona golf, zijn onze vrijwillige medewerkers een aangepaste formule gestart. Deze formule hield rekenschap met de opgelegde coronabeperkingen, zoals: kleine groepjes, digitaal vooraf inschrijven en betalen. Ook werd er rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Dit werkte perfect en was succesvol, totdat in de aanloop naar de tweede golf de beperkingen aangescherpt werden. Het bestuur heeft toen wederom moeten besluiten ook alle wandelactiviteiten weer stop te zetten.

Ondanks de teleurstelling werd de moed niet opgegeven. Er kwam een voorstel of we niet, zoals meerdere wandelsportorganisaties doen, digitaal wandelroutes in de vorm van routebeschrijving en gps bestanden konden aanbieden. Dit idee werd in de groep gegooid en daardoor ontstond ZOP. Deze afkorting staat voor Zelf Op Pad. Men krijgt de tocht aangeboden via de digitale nieuwsbrief en ook is er een ruimte op de website van Samen Op Pad ingericht. Zie: https://www.samenoppad-wandelen.nl/nieuws/zelf-op-pad

De reacties op deze mogelijkheid zijn zeer positief en we spreken de wens uit dat dit z’n vervolg mag krijgen.

Al met al een zeer bewogen jaar met nogal wat hobbels. Toch ben ik met name trots op de inzet van al die vrijwilligers, die zich niet door dat ellendige coronavirus uit het veld hebben laten slaan. Ik ben niet alleen trots, maar ook zeer dankbaar voor hun inzet. Eigenlijk wil ik geen namen noemen, want iedereen doet wat, denkt mee en zet zich in. Toch wil ik Peter extra bedanken, want hij organiseert en coördineert het uitbrengen van Het Soppertje, waarmee nu ook de ZOP-wandelingen worden verzonden. Applaus en nog eens applaus voor iedereen die een bijdrage levert aan het vele werk voor Samen Op Pad dat toch weer gedaan is.

Naast een terugblik wordt er vaak ook even vooruit gekeken. Gezien de corona met z’n beperkingen is dat erg lastig. Toch blijven we positief en blijven we doorgaan. Ik spreek de hoop uit dat we er met z’n allen wat van leren. De geleerden gelovende is er met de komst van het vaccin licht aan het eind van de tunnel en zo zal het zijn. Het zou echter jammer zijn dat, wanneer er weer meer mag, we er niets van hebben geleerd en we er weer op los leven met de gedachte dat alles maar zo kan en mag.

vooruit kijken

Het jaar 2021.

Wij, Samen Op Pad hebben voor 2021 besloten voorlopig alles digitaal te doen op de manier zoals we nu bezig zijn. Ook de wandelagenda zal een digitale korte-termijn-agenda zijn. SOP-digitaal betekent via de nieuwsbrief en/of website. Help de mede-Soppers, die geen internet of mail hebben, zoveel mogelijk aan informatie door deze te delen. Dit laatste is zeker in deze tijd zinvol, omdat door alle beperking vereenzaming dreigt.

Tot slot wens ik een ieder fijne kerstdagen en jaarwisseling toe en een gezond en een voorspoedig, sportief 2021.

Ik hoop u spoedig te zien, te spreken en samen weer gezellig aan de wandel te kunnen.

Met vriendelijke groet,

voorzitter Samen Op Pad,

Wim Freriks.