Sticht Gooise Wandelsport Bond

Halsteren Nbr, Friends of Walking Snerttocht

84 Dorpsstraat Halsteren

zondag 20 december 2020 van 09:00 tot 18:00

Startplaats : 
Café Tivoli
Dorpsstraat 84
4661 HP Halsteren

Afstanden en Starttijden:
30 km van 09.00 – 11.00 uur
20 km van 09.00 – 12.00 uur
10 km van 09.00 – 13.00 uur

Inlichtingen :
Friends of Walking Nederland
www.friendsofwalking.com  

Inschrijven:
E-mail:
wandeltocht@friendsofwalking.com
of ter plaatse

Website :
www.friendsofwalking.com  
 
sgwb-tz 20126